Κέρκυρα - Τέχνες - Πολιτισμός - Θέατρα

Τέχνες - Πολιτισμός

Οι ρίζες του ανθηρού πολιτισμού του νησιού της Κέρκυρας που αφορά ιδιαιτέρως το θέατρο, την λογοτεχνία και την αρχιτεκτονική πρέπει να αναζητηθούν στο ξεχωριστό ιστορικό παρελθόν.

No Places Yet