Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Μέσης Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1989. Τα θέματά του σχετίζονται με την καθημερινότητα και την παράδοση των κατοίκων στα χωριά της Κέρκυρας του 19ου αιώνα.Περιλαμβάνει συλλογές από έπιπλα, εργαλεία, μουσικά όργανα, μαγειρικά σκεύη, αλλά και πως διαμορφωνόταν το εσωτερικό του σπιτιού.

Οδηγίες - Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Μέσης Κέρκυρας

Τοποθεσίες και Επιχειρήσεις κοντά - Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Μέσης Κέρκυρας

επιλέξτε από τις παραπάνω κατηγορίες

corfu advisor loader