Κέρκυρα - Πληροφορίες - Επειγοντα

Νοσοκομεία και Σταθμοί πρώτων βοηθειών – τηλέφωνα πρώτης ανάγκης

  • – Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (περιοχή Κοντόκαλι) – Τηλ: 2661360400 & 2661360500
  • – Γραμματεία νοσοκομείου για κλείσιμο ραντεβού – Τηλ: 2661360516
  • – Πολυκλινική (Εθνική Παλαιοκαστρίτσας) -Τηλ: 26610 36044
  • – Σταθμός Πρώτων Βοηθειών – Τηλ: 166
  • – Σταθμός Πρώτων Βοηθειών ‘Υψος – Τηλ: 26610 93816
  • – Σταθμός Πρώτων Βοηθειών ‘Αγιος Ματθαίος – Τηλ: 26610 75110
  • – Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Λευκίμη – Τηλ: 26620 22201
  • – Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Παξοί – Τηλ: 26620 31179
  • – Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Γιμάρι – Τηλ: 26630 91395
  • – Σταθμός Πρώτων Βοηθειών Οθωνοί – Τηλ: 26630 71550
No Places Yet