Κέρκυρα - Κέρκυρα Αεροδρόμιο - CFU - Ιωάννης Καποδίστριας