Ηarry’s Taverna adjacent to Gouvia Marina in the village of Kontokali, has been serving locals and travelers for more than a century. Spanning three generations, Harry’s Taverna was officially established in 1912 offering travelers warm hospitality and excellent meals in an inviting setting.

Οδηγίες - Harry's Taverna

Τοποθεσίες και Επιχειρήσεις κοντά - Harry's Taverna

επιλέξτε από τις παραπάνω κατηγορίες

corfu advisor loader