Το χωριό Κουραμάδες είναι χωριό της Μέσης Κέρκυρας, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από την πόλη, και βρίσκεται μεταξύ των χωριών Καστελλάνοι, Καλαφατιώνες και Συναράδες. Ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στα 180 περίπου άτομα.

Ο χρόνος ίδρυσης του οικισμού είναι άγνωστος, αν και υπάρχουν ενδείξεις για τη συνεχή κατοίκηση της περιοχής από την αρχαιότητα.Η πρώτη πάντως καταγεγραμμένη αναφορά στο χωριό ανάγεται στα μέσα του 13ου αιώνα, όταν οι Κουραμάδες φαίνεται ότι ήταν έδρα δεκαρχίας, μίας διοικητικής διαίρεσης που είχε θεσπιστεί από το Δεσποτάτο της Ηπείρου και υιοθετήθηκε για κάποιο διάστημα και από τους επόμενους κυρίαρχους της Κέρκυρας, τους ηγεμόνες της Νότιας Ιταλίας.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το χάρτη για οδηγίες.

Οδηγίες - Κουραμάδες

Τοποθεσίες και Επιχειρήσεις κοντά - Κουραμάδες

επιλέξτε από τις παραπάνω κατηγορίες

corfu advisor loader