Το Χωριό Καστελλάνοι Μέσης βρίσκεται στην περιοχή της μέσης Κέρκυρας και απέχει από την πόλη της Κέρκυρας 10 χιλιόμετρα.


Η προέλευση του ονόματος πιθανώς προέρχεται από το Βυζαντινό Καστελλάκιον, δηλαδή περιοχή Οχυρά .

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι καστελλάνοι ονομάζονταν οι διοικητές των κάστρων επί ενετοκρατίας.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το χάρτη για οδηγίες.

Οδηγίες - Καστελλάνοι Μέσης

Τοποθεσίες και Επιχειρήσεις κοντά - Καστελλάνοι Μέσης

επιλέξτε από τις παραπάνω κατηγορίες

corfu advisor loader