Το χωριό Κανακάδες ανήκει στα αγροτικά χωριά που έχουν αναπτυχθεί γύρω από την περιοχή της κοιλάδας του Ρόπα.

Η αρχή της ζωής του τόπου ανάγεται στα πολύ παλιά χρόνια, όπως μαρτυρεί και το ερειπωμένο αρχοντικό της "βαρωνίας Μαρτσέλο" που δεσπόζει στην κορυφή του.Το χωριό υπήρξε σημαντικό κέντρο κατά την εποχή της φεουδαρχίας, καθώς και σημείο συγκέντρωσης της πλούσιας αγροτικής παραγωγής της περιοχής. Ακόμα και σήμερα είναι στραμμένο στην καλλιέργεια και την κτηνοτροφία στο λιβάδι του Ρόπα.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον χάρτη για οδηγίες

Οδηγίες - Κανακάδες

Τοποθεσίες και Επιχειρήσεις κοντά - Κανακάδες

επιλέξτε από τις παραπάνω κατηγορίες

corfu advisor loader