Το χωριό Γιαννάδες δημιουργήθηκε απο το παλιό χωριό (Παλαιοχώρι) και το καινούριο (Νεοχώρι) .
Στο κέντρο του βρίσκεται η πλατεία με ωραιότατη θέα το λιβάδι του Ρόπα και
το βουνό του Παντοκράτορα.
Σε αυτή τη πλατεία λαμβάνουν χώρα οι εκδηλώσεις του χωριου
Τα περισσότερα απο τα σπίτια των Γιαννάδων είναι του 18ου αιώνα, και μερικά απο αυτά έχουν
αναπαλαιωθεί, όπως ο κύριος ναός των Γιαννάδων.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον χάρτη για οδηγίες

Οδηγίες - Γιαννάδες

Τοποθεσίες και Επιχειρήσεις κοντά - Γιαννάδες

επιλέξτε από τις παραπάνω κατηγορίες

corfu advisor loader