Το χωριό Χωροεπισκόποι βρίσκεται στο βόρειο μέρος της Κέρκυρας. Είναι ένα μεσαιωνικό χωριό, χαμένο μέσα στην βλάστηση που οργιάζει.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το χάρτη για οδηγίες

Οδηγίες - Χωροεπισκόποι

Τοποθεσίες και Επιχειρήσεις κοντά - Χωροεπισκόποι

επιλέξτε από τις παραπάνω κατηγορίες

corfu advisor loader