Το χωρίο Ασπιωτάδες βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κέρκυρας.Είναι ενα παραδοσιακό χωρίο με λιγοστούς κατοίκους 25 χιλιόμετρα απο το κέντρο της Κέρκυρας.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το χάρτη για τις κατευθύνσεις

Οδηγίες - Ασπιωτάδες

Τοποθεσίες και Επιχειρήσεις κοντά - Ασπιωτάδες

επιλέξτε από τις παραπάνω κατηγορίες

corfu advisor loader